Rok szkolny 2023/2024

Oferta edukacyjna dla przedszkolaków

Rozwijamy kreatywność

Opis: Dzieci podczas zajęć poznają, czym jest kreatywność, wezmą również w ćwiczeniach  oraz zabawach z książką w roli głównej.

Adresaci: dzieci w wieku 3-6 lat

Czas trwania: 45 minut

Jesteśmy eko

Opis: Podczas zajęć uczestnicy uczą się zasad segregacji śmieci, uzyskują świadomość dlaczego warto segregować odpady. Dodatkowo poznają pojęcie recyklingu i uczą się  jaki jest pozytywny wpływ właściwej segregacji odpadów na kulę ziemską.

Adresaci: dzieci w wieku 3-6 lat

Czas trwania: 45 minut

Oferta edukacyjna dla uczniów

kl. 1-3 szkoły podstawowej

Książkowi bohaterowie

Opis: Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z historią książek i druku. Dowiedzą się również jakie korzyści przynosi regularne czytanie.

Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP

Czas trwania: 45 minut

Uczymy się programować

Opis: Podczas zajęć uczniowie poznają podstawy programowania oraz nauczą się obsługi robota edukacyjnego Photon.

Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP

Czas trwania: 45 minut

Książka najlepszym przyjacielem

Opis: Zapoznanie uczestników z życiorysami najwybitniejszych pisarzy i twórców literatury dla najmłodszych.

Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP

Czas trwania: 45 minut

Rozwijamy kreatywność

Opis: Dzieci podczas zajęć poznają, czym jest kreatywność, wezmą również w ćwiczeniach  oraz zabawach z książką w roli głównej.

Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP

Czas trwania: 45 minut

Oferta edukacyjna dla uczniów

kl. 4-6 szkoły podstawowej

Bezpieczeństwo w internecie

Opis: Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych oraz poznają potencjalne zagrożenia, które czyhają na młode osoby.

Adresaci: uczniowie kl. 4-6 SP

Czas trwania: 45 minut

Programujemy z robotem

Opis: Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z podstawami programowania i kodowania, nauczą się obsługi robota edukacyjnego Photon.

Adresaci: uczniowie kl. 4-6 SP

Czas trwania: 45 minut

Jak skutecznie się uczyć?

Opis: Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z metodami szybkie uczenia się i zapamiętywania informacji. Wezmą udział w treningu zapamiętywania oraz ćwiczeniach z literaturą.

Adresaci: uczniowie kl. 4-6 SP

Czas trwania: 45 minut

Oferta edukacyjna dla uczniów
kl. 7-8 szkoły podstawowej

Pamięć doskonała

Opis: Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z metodami szybkie czytania i zapamiętywania. Wezmą udział w treningu zapamiętywania oraz ćwiczeniach z literaturą.

Adresaci: uczniowie kl. 7-8SP

Czas trwania: 45 minut

Wyszukiwanie informacji

Opis: Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z metodami wyszukiwania informacji. Zostaną zapoznani z aplikacjami wspierającymi uczenie się oraz z bezpłatnymi zasobami internetowymi.

Adresaci: uczniowie kl. 7-8 SP

Czas trwania: 45 minut

Oferta edukacyjna dla uczniów
szkół ponadpodstawowych

Skuteczna komunikacja

Opis: W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się metod skutecznej komunikacji oraz nauczą się czytać mowę ciała. Podczas zajęć wezmą udział w ćwiczeniach z tekstem.

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Czas trwania: 45 minut

Metody szybkiego uczenia się

Opis: Omówienie aktywnych metod uczenia się i zapamiętywania. W trakcie zajęć uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Czas trwania: 45 minut

Oferta edukacyjna dla nauczycieli

Aplikacje mobilne wspierające proces uczenia

Rodzaj: konsultacje

Opis: Warsztaty podczas, których poznasz aplikacje mobilne wspierające edukację. Podczas warsztatów dowiesz się jakie niesamowite projekty można wykonać w Canvie, Kahoot i Fotoram.io. W trakcie warsztatów nauczymy się jak tworzyć interaktywne quizy oraz kursy dla uczniów.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele

Czas trwania: 60 minut

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams)

Konsultacje z organizacji i zarządzania biblioteką szkolną

Rodzaj: konsultacje

Opis: Konsultacje obejmują całokształt zagadnień związanych z pracą bibliotek szkolnych, nowoczesnych metod promowania czytelnictwa oraz zapoznanie z otwartymi zasobami edukacyjnymi i źródłami informacji.

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Czas trwania: 60 minut

Forma: stacjonarnie lub on-line ( MS Teams)

Zajęcia są prowadzone na terenie Gminy Słomniki oraz w pobliskich miejscowościach w zainteresowanych placówkach oraz w filii biblioteki w Słomnikach.

Zapisy i i informacje:

Tel. 537-249-740

e-mail: filia.slomniki@pbw.edu.pl