Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

https://www.pbw.edu.pl/o-bibliotece/biblioteka/statut