Zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie “Zaprojektuj okładkę ulubionej książki”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu okładki ulubionej książki w formacie A4 (210 mm  x 297 mm) w dowolnej technice płaskiej: rysunek, malarstwo, szkic, wydzieranka itp. Projekt powinien zawierać tytuł książki, autora.

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 22 grudnia 2023 roku.

Adres dostarczenia prac:Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słomnikach, ul. Kościuszki 26 32-090 Słomniki, I piętro

Terminy:

22 grudnia 2023 r. – ostateczny termin dostarczenia prac do Biblioteki Pedagogicznej (32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 96, I piętro )

27 grudnia 2023 r. –  ogłoszenie wyników

29 grudnia 2023 r. – wręczenie nagród PBW filia w Słomnikach (32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 96, I p.)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!