Zapraszamy do Biblioteki

Kolaż zdjęć- Biblioteka Pedagogiczna w Słomnikach: siedziba biblioteki przy ul Kościuszki 26 oraz pomieszczenie

Biblioteka Pedagogiczna w Słomnikach rozpoczęła swoją działalność w 1989 roku. Jest filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Usytuowana jest w jednym pomieszczeniu przy ul. Kościuszki 26 ( I piętro – budynek dawnej szkoły)

Księgozbiór liczy ponad 4000 woluminów i 170 roczników czasopism.

Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów dotyczących pedagogiki, metodologi przedmiotów, psychologii, nauk społecznych, literatury popularnonaukowej, literatury pięknej, czasopism z zakresu pedagogiki, programów edukacyjnych nagranych na kasetach VHS i CD.

Obecnie prenumerowane są trzy tytuły czasopism: Biblioteka w Szkole, Edukacja i Dialog oraz Wychowanie Na Co Dzień.

Działalność biblioteki i jej profil ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb osób związanych z oświatą bądź kształcących się. Czytelnikami placówki są nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, studenci, maturzyści, osoby przygotowujące się do zawodu nauczycielskiego, wszystkie osoby uczące się i podnoszące kwalifikacje , zamieszkujące bądź pracujące na terenie województwa małopolskiego.

Na warsztat informacyjny składają się:

księgozbiór podręczny – encyklopedie, słowniki. Leksykony, informatory

Katalog alfabetyczny – grupuje karty katalogowe z opisami dzieł w kolejności alfabetycznej, którą wyznaczają nazwiska autorów i tytuły dzieł zbiorowych
Katalog rzeczowy – szereguje karty w zależności od treści dzieła, a podstawą tego porządku jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: